Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 09/11/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/11/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !