• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος παραγωγής νερού τύπου ΙΙ και υπερκάθαρου νερού τύπου Ι, με δοχείο χωρητικότητας 60 λίτρων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/12/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/11/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !