Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια προγράμματος antivirus

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια προγράμματος antivirus
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/03/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/03/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης