• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πουκαμίσων εργασίας και μάλλινων πουλόβερ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 30/09/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/09/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !