Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια οργάνων μέτρησης θολότητας

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια οργάνων μέτρησης θολότητας για τα αντλιοστάσια Δενδροποτάμου και Αραβησσού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται το θέμα του διαγωνισμού, μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαϊου 2013 και ώρα 14:30

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια οργάνων μέτρησης θολότητας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 20/05/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 20/05/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/05/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !