Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας αντλίας λυμάτων με μη εμφρασσόμενη φτερωτή, της εταιρίας Flygt

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας αντλίας λυμάτων με μη εμφρασσόμενη φτερωτή, της εταιρίας Flygt.

  • Θέμα διαγωνισμού: Αντλία λυμάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 19/03/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 19/03/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/03/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου