• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια λυόμενης φορητής ανυψωτικής διάταξης με ικανότητα ανύψωσης – μεταφοράς 1000kg
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 18/07/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/07/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !