Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ραφιών για τις αποθήκες της ΕΕΛΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ραφιών για τις αποθήκες της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/06/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/06/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης