Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Μετασχηματιστών Ισχύος 630 kVA

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια  και εγκατάσταση δύο (2) Μετασχηματιστών Ισχύος 630 kVA
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού -/-/-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/04/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/04/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης