• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την προμήθεια ηλεκτρομουφών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 22/01/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/01/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !