Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση.

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια για την προμήθεια ελαστικών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 22/04/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/04/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !