Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια για την προμήθεια χαλυβδοσωλήνων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια για  την  προμήθεια χαλυβδοσωλήνων Φ800  ελικοειδούς ραφής στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια για  την προμήθεια χαλυβδοσωλήνων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 06/06/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 29/05/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου,   Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !