Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για το έτος 2014

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γάλακτος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/01/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/01/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !