Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φύλλων πλαστικών πλακιδίων αλυσομεταφορέων

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια φύλλων πλαστικών πλακιδίων αλυσομεταφορέων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/02/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !