Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτιστικών εξωτερικού χώρου, με καμπύλες βραχίονες στήριξης σε κτίρια, που θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες λάμπες φωτισμού

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια φωτιστικών εξωτ. χώρου με καμπύλες βραχίονες στήριξης σε κτίρια που θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες λάμπες φωτισμού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/–
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/01/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/01/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !