Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος για την γεώτρηση Καλλιράχης

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την προμήθεια ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος για την γεώτρηση Καλλιράχης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 26/02/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/02/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !