Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού πίνακα ΧΤ

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού πίνακα ΧΤ για τη λειτουργία 4 αντλητικών συγκροτημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 09/11/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 09/11/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/11/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου