Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός φασματοφωτομέτρου υπεριώδους – ορατού

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για  την προμήθεια ενός φασματοφωτομέτρου υπεριώδους – ορατού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού -/-/-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/05/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/05/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !