Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός actuator

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός actuator DMC 120-B3DO-40 (Torque range 40-120, Speed 40rpm) οίκου DREHMO
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 25/05/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/05/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !