• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την  προμήθεια δύο σαλίγκαρων αντλιών για το αντλιοστάσιο ΑΑ8-Β2
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 02/04/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/03/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !