Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο αντλητικών συγκροτημάτων τύπου booster για την αναβάθμιση του αντλιοστασίου Βοσνάκη ΑΥ42 Πεύκων

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο αντλητικών συγκροτημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 11/04/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/04/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις  
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !