Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια χυτοσιδηρών ειδικών εξαρτημάτων

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για  την προμήθεια χυτοσιδηρών ειδικών εξαρτημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 05/03/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/02/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !