Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών τύπου NETZSCH

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών τύπου NETZSCH
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 15/02/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/02/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/02/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !