Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ, εκτυπωτές κλπ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ, εκτυπωτές κλπ, για την ετήσια κάλυψη των αναγκών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 31/10/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 31/10/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/10/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !