Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης των υποσταθμών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης των υποσταθμών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ (CPV 50532200-5)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού -/-/-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/12/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/11/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !