• Θέμα διαγωνισμού: Για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού των αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης για ένα έτος.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/–
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/01/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/01/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !