Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή νέας καλωδίωσης επικοινωνιών στο χώρο των σφαγείων

  • Θέμα διαγωνισμού: Kατασκευή νέας καλωδίωσης επικοινωνιών στο χώρο των σφαγείων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 22/01/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 22/01/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/01/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !