Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Ετήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και Η/Ζ αντλιοστασίων ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Ετήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και Η/Ζ αντλιοστασίων ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού -/-/-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/05/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/05/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης