• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ετήσια προληπτική συντήρηση των κεντρικών  και των διαιρούμενων μονάδων κλιματισμού της ΕΥΑΘ ΑΕ.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 16/05/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/05/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !