Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση μεταλλικών παραθύρων στο κτίριο αφυδάτωσης της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση μεταλλικών παραθύρων στο κτίριο αφυδάτωσης της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 30/03/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/03/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης