Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικού AutoCAD

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την ανανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικού AutoCAD
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 05/01/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 05/01/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/12/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 14/12/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !