Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συντήρηση – εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης του κτιρίου επί της οδού Τσιμισκή 98

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συντήρηση – εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης του κτιρίου επί της οδού Τσιμισκή 98
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 23/01/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/01/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/01/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !