• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για καλλωπισμό πηγών Αραβησσού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 08/10/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/09/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !