• Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αντικατάσταση υγρομόνωσης δύο κτιριών στην ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 27/11/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/11/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !