Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 10/05/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/05/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/04/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !