Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συλλογή και μεταφορά μεταλλικού εξοπλισμού προς απόσυρση από την ΕΕΛΘ

Θέμα διαγωνισμού: Πλειοδοτικός διαγωνισμός – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συλλογή και μεταφορά μεταλλικού εξοπλισμού προς απόσυρση από την ΕΕΛΘ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26/06/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 15/16/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 26/06/2020 ώρα 13:00.
  • CPV: 90500000-2, 90513000-6
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 15/06/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !