ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια υλικών για εγκατάσταση ασύρματου δικτύου μεταξύ των κτιρίων Εγνατίας και Τσιμισκή

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση ασύρματου δικτύου μεταξύ των κτιρίων Εγνατίας και Τσιμισκή
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/–
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/10/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/09/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου           Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !