Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βρώσιμου γράσου

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βρώσιμου γράσου

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα  υποβολής προσφορών: 07/07/2023 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 27/06/2023.
  • CPV: 24951000-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 27/06/2023.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !