Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών δεξαμενών αποθήκευσης διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών δεξαμενών αποθήκευσης διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11/10/2019 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 01/10/2019.
  • Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11/10/2019 ώρα 13:00.
  • CPV: 44611400-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 01/10/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !