Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) ηλεκτρομειωτήρων

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) ηλεκτρομειωτήρων

  • ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/05/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/04/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 05/05/2020ώρα 13:00.
  • CPV: 31100000-7
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου, Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !