Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ενός (1) SERVER, τεσσάρων (4) Η/Υ, τριών (3) οθονών και λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014, και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ Τμήμα Προμηθειών (8ος όροφος)
Τσιμισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Για την προμήθεια Server, Η/Υ, Οθονών και Λογισμικού

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια Server, Η/Υ, Οθονών και Λογισμικού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 24/02/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/02/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/02/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !