Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας θερμοκάμερας υπερύθρων για την ΕΕΛΘ

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας θερμοκάμερας υπερύθρων για την ΕΕΛΘ

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/07/2019.
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !