Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) κάτω εδράνων

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) κάτω εδράνων για το αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης και επανακυκλοφορίας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/05/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 27/04/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 07/05/2020 ώρα 13:00.
  • CPV: 44440000-6
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 28/04/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !