Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διατακτικών σίτισης

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διατακτικών σίτισης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/03/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 09/03/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 09/03/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !