Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσίας επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα προσφορών: 04/10/2023 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 18/9/2023.
  • CPV: 50511000-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 18/09/2023.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !