Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση φορητών πυροσβεστήρων των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση φορητών πυροσβεστήρων των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/10/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/10/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 21/10/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !