Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκποίηση, συλλογή και μεταφορά μεταλλικού εξοπλισμού προς απόσυρση (σκραπ) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκποίηση, συλλογή και μεταφορά μεταλλικού εξοπλισμού προς απόσυρση (σκραπ) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

 

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/01/2024 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 15/01/2024.
  • CPV: 90500000-2 και 90513000-6
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !