Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Εταιρεία Ύδρευσης, Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) Α.Ε. προσκαλεί το Μελετητικό Γραφείο «ΤΡΟΠΑΛΙΣ Ε.Π.Ε.» που συνέταξε την μελέτη: «Μελέτη μετακίνησης αγωγών Ε.Υ.Α.Θ.» της Πράξης “Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη Συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης Β’ Φάση” που περιλαμβάνεται στα συμβατικά τεύχη του έργου «Έργα Ολοκλήρωσης της Σύνδεσης των Χαμηλών Περιοχών Θεσσαλονίκης» για την κατασκευή του υποέργου 1, να υποβάλλει έως τη Δευτέρα 25.11.2019 και μέχρι τις 14:00 στο Πρωτόκολλο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (οδός Εγνατία 127, 6ος όροφος) προσφορά για την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας σε σφραγισμένο φάκελο υπ’ όψιν της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Σχετική πρόσκληση: λήψη αρχείου [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !