Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/01/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 20/12/2019.
  • CPV: 50118000-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 20/12/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !