Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλωσίμων

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια αναλωσίμων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 29/03/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 29/03/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/03/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !